Polmin

Oferta

 •  

   

  Oferta naszego przedsiębiorstwa obejmuje:

   

  Produkcję wszelkiego rodzaju kruszyw suszonych, na które składają się naturalnie występujące piaski i żwiry oraz grysy łamane o różnych uziarnieniach. Do produkcji używane są wyłącznie kruszywa płukane, co pozwala uzyskać minimalną zawartość frakcji pylastych

   

   

  Licencyjną produkcję asfaltu na zimno IRR (Instant Road Repair), który jest najwyższej jakości środkiem do trwałej naprawy wszelkiego rodzaju nawierzchni drogowych niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.