Polmin

Sposób naprawy

 • Proces naprawy:

   

  Proces naprawy nawierzchni z zastosowaniem IRR jest bardzo prosty. Skuteczne, wysokiej jakości naprawy, może teraz wykonywać nawet jeden pracownik, po uprzednim krótkim przeszkoleniu. Nieduża ekipa jest w stanie sprostać zadaniom przeznaczonym dotychczas dla potentatów drogownictwa, dysponujących drogim sprzętem oraz wieloma pracownikami.

  Informacje wstępne:

  • Mieszankę mineralno-asfaltową na zimno POLMIN IRR można stosować w temperaturze otoczenia od – 20°C do + 40°C. W celu zapewnienia urabialności w czasie wbudowywania mieszanka powinna mieć temperaturę nie mniejszą niż 10°C.
  • POLMIN IRR wykazuje bardzo dobrą przyczepność to asfaltu, betonu kamienia, stali, żeliwa oraz wszystkich materiałów stosowanych obecnie do układania nawierzchni komunikacyjnych.
  • IRR jest bezodpadowy - nadmiar masy można zebrać z powrotem do pojemnika (hermetycznie zamykane plastikowe wiadra) i użyć z powodzeniem do następnej naprawy.
  • Podczas wykonywania robót z zastosowaniem mieszanki IRR należy unikać kontaktu mieszanki ze skórą i oczami oraz nie wdychać oparów wydzielających się z produktu. Dopuszcza się stosowanie mieszanki IRR w pomieszczeniach zamkniętych przy zapewnieniu dobrej wentylacji wywiewnej.

   Sposób użycia

  1.       Przygotowanie podłoża

  Przed zastosowaniem Mieszanki mineralno-asfaltowej POLMIN IRR remontowane podłoże należy oczyścić z luźnych fragmentów nawierzchni, zanieczyszczeń oraz stojącej wody – podłoże nie musi być suche. Powierzchnie ubytku nie wymagają gruntowania.

   

   

  2.       Wypełnienie ubytku Mieszanką mineralno-asfaltową POLMIN IRR

  Naprawiany ubytek należy wypełnić Asfaltem na zimno POLMIN IRR. Mieszanka IRR jest urabialna, co pozwala na dokładne jej rozłożenie we wszystkich nieregularnych częściach naprawianego uszkodzenia i wyrównanie prostym narzędziem, np. łopatą, grabiami. IRR układa się warstwami o grubości nie większej niż 3 cm po zagęszczeniu. Każdą kolejną warstwę układa się po zagęszczeniu warstwy niższej.

   

  3.       Zagęszczenie Mieszanki POLMIN IRR

  Mieszankę POLMIN IRR należy zagęścić płytą wibracyjną w przypadku większych powierzchni lub ubijakiem ręcznym w przypadku mniejszych powierzchni lub powierzchni, na których nie jest możliwe zastosowanie ubijaka mechanicznego. Mieszankę IRR zagęszcza się do uzyskania stabilnej, nie wykazującej dogęszczania warstwy. Wypełnienie należy wykonać z naddatkiem około 0,5 cm. Górna powierzchnia zagęszczonej warstwy z mieszanki IRR powinna wystawać nad powierzchnię istniejącej nawierzchni do 3 mm.

  4.       Oddanie naprawionego ubytku do eksploatacji

  Wyremontowane nawierzchnie mogą być oddane do ruchu natychmiast po naprawie, przy czym obciążenie ruchem pojazdów jest korzystne zwłaszcza w okresie dojrzewania mieszanki. Po ułożeniu mieszanka jest elastyczna.

  Utwardzenie Mieszanki POLMIN IRR następuje po zagęszczeniu i odparowaniu lotnych składników.

   

  Cena  1 opakowania a 30kg wynosi 129,95zł (zawartość pozwala zabudować około 17l objętości użytkowej po zagęszczeniu, co umożliwia standardową, trwałą naprawę ok. 0,8-0,9m2 nawierzchni przy grubości warstwy 2cm).