Polmin

Piasek 0,1-0,8mm

 • Piasek do piaskowania POLMIN o uziarnieniu 0,1-0,8mm jest doskonałym ścierniwem mineralnym wykorzystywanym do oczyszczania strumieniowo-ściernego (piaskowania) miękkich materiałów, jak piaskowiec, aluminium, drewno, itp. Inne zastosowania tego piasku to piaskowanie betonu, kamienia, cegły, stali (w tym felg stalowych i aluminiowych, karoserii, podwozi maszyn i urządzeń), oczyszczanie przedmiotów zabytkowych lub matowanie powierzchni.

  zd1.jpg

  Piasek do piaskowania POLMIN 0,1-0,8mm służyć może również do piaskowania na mokro, w zawiesinie wodnej.

  Wysoka jakość piasku do piaskowania POLMIN 0,1-0,8 jest zagwarantowana zastosowaniem odpowiednich procesów produkcyjnych.

  Produkcja piasku realizowana jest w oparciu o materiały wsadowe, które początkowo poddane były intensywnemu płukaniu w celu wyeliminowania frakcji pylastych oraz wypłukaniu zanieczyszczeń gliniasto-ilastych. Suszenie odbywa się w specjalistycznych urządzeniach, które zapewniają jednorodność wskaźnika wilgotności poniżej 1%, na ogół 0,5%.

  Procesy precyzyjnej klasyfikacji ziarnowej zapewniają pozyskanie wymaganych uziarnień. Dotyczy to szczególnie dokładnych parametrów uziarnienia z minimalną zawartością nad- i podziarna, czego oczekują wymagający odbiorcy.

    Skład ziarnowy piasku POLMIN 0,1-0,8mm: Tab.3
  Lp. Uziarnienie [mm] Zawartość w %
  1 < 0,16 max. 0,5
  2 0,16 ¸ 0,32 19,9
  3 0,32 ¸ 0,40 29,5
  4 0,40 ¸ 0,63 46,6
  5 0,63 ¸ 0,80 3,0
  6 > 0,80 max. 0,5

  Konfekcjonowanie:

  • worki foliowe o masie 50 kg luzem lub na paletach (paletyzowany po 1 tonie)*,
  • kontenery elastyczne „big-bag”* o masie około 1200 ¸1400 kg,
  • luzem do innych pojemników odbiorcy.

  * – wymagane palety oraz kontenery elastyczne na wymianę lub odbiorcy.

  To może być dodane dla wszystkich kruszyw w zakładce Oferta/Kruszywa suszone

  Właściwości produkowanych kruszyw spełniają wymagania aktualnych norm oraz posiadają certyfikaty wykonane w laboratoriach uprawnionych jednostek przemysłowych lub naukowych. Są to następujące parametry:

  Lp. Cecha Badania wg:
  1 Zawartość siarczków i siarczanów [%] PN-78/B-06714.28
  2 Zawartość cząstek mniejszych od 0,075 mm [%] PN-71/C-04501
  3 Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm [%] PN-78/B-06714.13
  4 Zanieczyszczenia obce (wag.) [%] PN-76/B-06714.12
  5 Zawartość nadziarna [%] PN-78/B-06714.15
  6 Zawartość frakcji podstawowej [%] PN-78/B-06714.15
  7 Zawartość podziarna <0,5 mm [%] PN-78/B-06714.15
  8 Zanieczyszczenia organiczne [%] PN-78/B-06714.26

  Aktualna cena piasku to 249,00zł netto za 1t.