Polmin

Dla powiatów i gmin


  • Pozwalamy sobie zwrócić się w szczególny sposób do Państwa, z naszą ofertą POLMIN IRR, znając doskonale aktualną sytuację Gmin i Powiatów po reformie samorządowej. Obecnie wiele odcinków dróg jest w Waszej gestii. Na Was spadł także ciężar ich utrzymywania. Wiemy, że jest to bardzo trudne zadanie, gdyż remonty dróg są kosztowne, a samorządy, dysponując określonym budżetem, muszą tak nim zarządzać, aby starczyło na wszystko.

    Mamy dla Państwa dobrą wiadomość! Nie musicie się tak bardzo obawiać wydatków na  remonty nawierzchni! Nie musicie ich ponosić w nadmiernej wysokości! Jeżeli  pokuszą się Państwo o krótką, prostą analizę kosztów, dojdą Państwo do wniosku, że nasza oferta - POLMIN IRR - jest bardzo korzystna także dla Was. Wykonanie naprawy drogi raz, lecz porządnym materiałem, zaoszczędzi Wam w efekcie olbrzymie kwoty, które możecie przeznaczyć na realizacje innych celów.

    Oczywiście mogą Państwo wykonywać te same naprawy po wielokroć,  używając dotychczasowych, niedoskonałych materiałów, ale prosimy policzyć ile to naprawdę kosztuje? Ile muszą Państwo zmarnować pieniędzy z waszego budżetu, aby osiągnąć to, co gwarantuje Wam zastosowanie IRR? Bo przecież koszt remontu 1 m2 nawierzchni trzeba określić nie kwotą jaka została wydana doraźnie na ten cel, lecz stosunkiem wydanej kwoty do trwałości wykonanej naprawy, a więc po prostu jej skutecznością. Korzystanie z technologii nowoczesnych, ekonomicznych jest  dzisiejszym wymogiem czasu.  W przypadku IRR  mają Państwo także możliwość wykonywania remontów dróg we własnym zakresie. O ile nie jest to możliwe, mogą Państwo żądać od Wykonawcy stosowania materiałów najlepszych, aby nie narażali Was na powtórne wydatkowanie pieniędzy na te same remonty.