Polmin

Piasek 0,8-2,5mm

 • Piasek do piaskowania POLMIN o uziarnieniu 0,8-2,5mm jest doskonałym ścierniwem mineralnym wykorzystywanym do oczyszczania strumieniowo-ściernego (piaskowania) wszelkich konstrukcji stalowych (np. renowacja obiektów mostowych), zwłaszcza o wysokim stopniu skorodowania, ram i podwozi pojazdów, kamienia i betonu.

  zd2.jpg

  Wysoka jakość piasku do piaskowania POLMIN 0,8-2,5 jest zagwarantowana zastosowaniem odpowiednich procesów produkcyjnych.

  Produkcja piasku realizowana jest w oparciu o materiały wsadowe, które początkowo poddane były intensywnemu płukaniu w celu wyeliminowania frakcji pylastych oraz wypłukaniu zanieczyszczeń gliniasto-ilastych. Suszenie odbywa się w specjalistycznych urządzeniach, które zapewniają jednorodność wskaźnika wilgotności poniżej 1%, na ogół 0,5%.

  Procesy precyzyjnej klasyfikacji ziarnowej zapewniają pozyskanie wymaganych uziarnień. Dotyczy to szczególnie dokładnych parametrów uziarnienia z minimalną zawartością nad- i podziarna, czego oczekują wymagający odbiorcy.

    Skład ziarnowy piasku do piaskowania POLMIN 0,8-2,5mm:  
  Lp. Uziarnienie Zawartość w %
  1 < 0,125 max. 0,5
  2 0,125 ¸ 0,5 5,0
  3 0,5 ¸ 1,0 18,0
  4 1,0 ¸ 2,2 73,0
  5 2,2 ¸ 2,5 3,0
  6 > 2,5 max. 0,5

  Konfekcjonowanie:

  • worki foliowe o masie 50 kg luzem lub na paletach (paletyzowany po 1 tonie)*,
  • kontenery elastyczne „big-bag”* o masie około 1200 ¸1400 kg,
  • luzem do innych pojemników odbiorcy.

  * – wymagane palety oraz kontenery elastyczne na wymianę lub odbiorcy.

  Aktualna cena piasku to 249,00zł netto za 1t.